Show additional

C. Vibius C. filius Pansa Capronianus, Aulus Hirtius Auli filius (B.C. 43 = a. u. 711). (_BOOK 46, BOISSAVAIN_) [B.C. 43 (_a. u_. 711) ] [-1-]

_almo rio_, cantad vosotros como la cigarra; contad sílabas,

3 vols. 8vo. 30s. Also, HALLAM'S CONSTITUTIONAL HISTORY OF

such a fuss about killing it, I will stick a pin through it into a cork, and

walang hanggang hirap. BRINDO At may isa namang dukhang magasawa na palaging salat yaong buhay nila at ang hanapbuhay ay di makasiya nang abang lalaki sa tuwituwi na. Bakit ang tutoong nakapaghihirap lalaki'y natutong uminom nang alak kaya't palagi nang lasing na madalas na di magkawastong kumita nang pilak. Kaya n~ga at yaong kapatid na lamang ang umaalalay sa ikabubuhay saka nan~ganak pa ang asawang hirang na nagpalugami sa karalitaan. Nang may tatlong araw na nan~gan~ganak na ay

Show additional
Oulipo.social (Mark II)

Mastodon is a "FOSS" social sharing hub. A multi-host substitution for capitalistic platforms, it avoids risking a particular company monopolizing your communication. Pick a host that you trust — you can still talk with all hosts running Mastadon. Any individual can run a Mastodon instantiation and join in this social hub in a jiffy.