~skk โฆ ๐Ÿ” is on oulipo.social. You can follow or talk with this account if you own an account on any instantiation. If you don't, you can sign up.
~skk โฆ ๐Ÿ” @skk

"And Mammoth Mastodon shall not go by,
From this day to a conclusion of our world,
But you shall in it think of us,
Us not many, us hardly many, us band of kinsfolk;
For who today that has his blood in Mastodon with I
Shall I call my kin."
--"2nd King of Lancast'r, fifth by his call" by a bard known as Scuotilancia in Britain

Not a light thing to do, to put a Bard's words in oulipian form in a lingua not my own. Sorry to all fans of Stratford-upon-Avon most illustrious son!

ยท 2 ยท 2