~skk โฆ ๐Ÿ” is on oulipo.social. You can follow or talk with this account if you own an account on any instantiation. If you don't, you can sign up.